Buletin de avertizare fitosanitară – repaus vegetativ pomicultură – BA 2

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 2 din 8 martie 2018

În perioada repausului vegetativ,când condiţiile meteorologice sunt prielnice, se recomandă executarea tratamentelor fitosanitare la plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti, pepeniere pomicole şi dendrologice pentru reducerea rezervei biologice de ciuperci şi bacterii fitopatogene(focul bacterian al rozaceelor, monilioze, rapăn, făinare), a formelor hibernante ale Paduchelui de San Jose,Păduchele lănos, omizi defoliatoare, insecte miniatoare, Acarieni(ouă de iarnă), Afide(ouă de iarnă), Psylide etc.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ sunt foarte importante deoarece pot duce la reducerea considerabilă a numărului de tratamente ulterioare şi asigură un start corect în faza de vegetaţie.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ se execută după îndepărtarea cuiburilor de omizi, a fructelor mumificate, prin îmbăierea completă a coroanei şi a trunchiurilor pomilor, în zile însorite când temperatura este peste 5°C cu tendinţa de creştere, fără vânt.

Se va avea în vedere la aplicarea tratamentelor ca pomii sa fie uscaţi,să nu fie acoperiţi cu zăpadă sau chiciură. Un rol important îl au şi măsurile de igienă culturală: tăierea şi arderea lăstarilor atacaţi de făinare, foc bacterian, boli de scoarţă şi lemn(Phomopsis, Necrtia,etc.), strângerea şi distrugerea fructelor mumificate, a frunzelor şi încorporarea lor în sol.

Pentru combaterea rezervei de boli se foloseste unul din PPP pe bază de cupru:

1. FUNGURAN OH 50 WP – 0,2-0,3% (s.a.-cupru sub formă de hidroxid de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr, păr
2. CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% (s.a.-cupru metalic 190 g/l)-are acţiune fungicidă şi bactericidă,preventivă de contact distrugând sistemul enzimatic al patogenilor. Combate:
– focul bacterian şi rapăn la măr;
– monilioze la prun, cais, piersic, cireş, vişin.
3. CHAMP 77 WG – 0,2% (cupru din hidroxid de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian şi rapăn la măr;
4. BOUILLE BORDELAISE WDG – 0,5% (s.a.-cupru sub formă de sulfat de cupru neutralizat-20%). Combate:
– pătarea frunzelor,ciuruirea frunzelor,monilioza fructelor la cireş şi vişin;
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr;
– băşicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor monilioza fructelor la piersic;
– pătarea roşie, ciuruirea frunzelor, monilioza fructelor la prun.
5. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% (s.a.-cupru sub formă de oxiclorură de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr,păr;
– monilioza,pătarea roşie a frunzelor,ciuruirea frunzelor la prun;
– antracnoza frunzelor la cireş si vişin.

Pentru combaterea rezervei de dăunători se foloseşte unul din PPP:

1. CONFIDOR OIL SC 004 – 1,5% (s.a.-imidacloprid-4 g/l) – are acţiune sistemică de lungă durată de peste 30 zile
având şi acţiune fizică complimentară de asfixiere datorită uleiului.Nu se amestecă cu zeamă bordeleză,
polisulfuri sau produse pe bază de sulf.

2. NUPRID OIL 004 CE – 1,5% (s.a.-imidacloprid-4 g/l)
Cantitatea de soluţie la hetar este de 1000-1500 litri şi de 3-5 litri soluţie pentru pomii izolaţi.
Fungicidele pe bază de cupru nu se vor amesteca cu insecticidele pe bază de ulei.Intervalul de timp între
fungicidele pe bază de cupru şi insecticidele cu ulei horticol trebuie să fie de 2-3 săptămâni.

De regulă se face un singur tratament cu insecticid cu ulei horticol care se aplică la sfârşitul repaosului
vegetativ asigurându-se şi combaterea altor dăunători care pot aparea în această perioadă.

După plecarea în vegetaţie se va alege un plan de tratament fitosanitar în funcţie de speciile pomicole.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa numai în perioada repausului vegetativ până la pornirea în vegetaţie, respectându-se perioada optimă.La prepararea soluţiei se vor respecta dozele sau concentraţiile recomandate în instrucţiunile de folosire.
Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar,pe cele de securitatea muncii, securitate a incendiilor,de protecţie a mediului,de protecţie a ALBINELOR (Conf.Leg.383/2013).