Buletin informativ – Tratamente pomicultură

Buletin informativ ANFDF din 4 Aprilie 2018

MĂR

Gărgăriţa florilor de măr (Anthonomus pomorum); Făinarea (Podosphaera leucotricha) precum și pentru combaterea formelor hibernante de acarieni, păduchi ţestoşi, afide, defoliatoari, monilioze, etc., utilizând la alegere una din următoarele combinații:

1. POLECI 0,03% + SULFOMAT 80 PU 0,3% sau POSTALON 90 SC 0,8-1,0 l/ha sau SAULPHUR 80 WG 0,3%;
2. CALYPSO 480 SC 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL 0,3% sau COSAVET 80 DF 0,3% .

Tratamentul se va efectua când 10-15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (au bracteele distanţate şi se vede uşor vârful mugurelui verde-argintiu), fenoază ce corespunde biologic cu maturarea gărgăritelor si pregătirea pentru depunerea ouălor în bobocii florali, şi se va încheia în 5-6 zile.

PĂR ŞI GUTUI

Se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea si combaterea focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora), rapanul parului (Venturia pirina), precum si a atacului de gargarita mugurilor de par (Anthonomus piri), a larvelor hibernante ale paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), purici meliferi (Psylla pyricola), etc., utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + ALCUPRAL 50 PU 0,3% sau CHAMP 77 WG/COOPERMAX 0,2%;
2. POLECI 0,03% + TRIUMF 40 WG 0,25% sau COPAC 0,3%.

Primul tratament se va efectua cand 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti si se va incheia in 5-6
zile;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de inaltare a inflorescentei pana la aparitia primelor
flori;

PRUN, CIREŞ, VIŞIN

În perioada imediat următoare se vor efectua 2 tratamente pentru combaterea bolilor foliare, bolilor de scoarta precum şi a larvelor hibernante numite ,,forme de rezistenţă” a acarienilor, păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) şi altor insecte de dăunare specifice acestor specii pomicole, utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri după caz:

1. ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau FUNGURAN OH 300 SC 0,065% + MOSPILAN 20 SG 0,03% sau NOVADIM PROGRESS 0,1%;
2. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL 0,35% sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% sau ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP MIF 0,5%+ CALYPSO 480 SC 0,02%

Primul tratament se va efectua cand 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti si se va incheia in 5-6
zile;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de buton alb pana la deschiderea primelor flori;

PIERSIC ȘI CAIS

Monilioza (Monilinia spp.), deformarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans),larve hibernante de acarieni si afide, larvele hibernante ale paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), pentru combatere acestora se vor efectua 2 tratamente fitosanitare, utilizând una din următoarele combinații de produse de protecția plantelor:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) sau CUPROXAT FLOWABLE 0,35% ( 0,35 l/ha)+ NOVADIM PROGRESS 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02%;
2. SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02% ;

Primul tratament se va efectua la începutul dezmuguririi mugurilor florali;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de buton roz pana la infoierea corolei.

Buletin Agrometeorologic – Prognoză Agrometeorologică 03-09 Aprilie 2018

În acest interval va predomina o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, pe aproape întreg teritoriul agricol.
Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 5…18°C, abaterile termice pozitive fiind de 1…6°C, în majoritatea regiunilor.
Temperatura maximă a aerului se va situa între 10…24°C, pe întreg teritoriul agricol al ţării.
Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între -1…12°C, în toate zonele de cultură, izolat fiind condiții de producere a brumei.
Regimul termic mediu diurn al solului la adâncimea de 5 cm va prezenta valori cuprinse între 7…12°C, în general
Descărcaţi buletinul agrometeorologic pentru detalii.

Buletin de avertizare fitosanitară la cultura rapiţă de toamnă – BA 5

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 5 din 16 martie 2018

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceuthorinchus napi)

Gărgăriţa neagră a tulpinilor (Ceuthorrinchus picitarsis)

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă iernează în stadiul de adult în stratul superficial al solului.

Apariţia adulţilor este timpurie, în funcţie de vreme şi zonă, uneori începând de la sfărşitul lunii februarie, dar cel mai frecvent din luna martie.Zborul adulţilor este semnalat încă de la temperaturi de 9-10 grade Celsius. Depunerea pontei are loc destul de rapid, în zilele şi orele însorite, cu temperaturi de peste 12-14 grade Celsius, însă pot exista lungi perioade de inactivitate, determinate de scăderea temperaturilor sau de îngheţul târziu de primăvară, în care insectele stau ascunse sub resturi vegetale sau bulgări de pământ. Din aceste considerente, avertizarea tratamentelor este foarte dificil de stabilit.Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă produce pagube atât ca adult prin roaderea frunzelor şi vârfului tulpinii, dar mai important este atacul larvelor care sapă galerii descendente sau ascendente în măduva tulpinii, determinând deformarea şi răsucirea longitudinală a acestora, apariţia mai multor tulpini secundare slabe, cu înflorire întârziată. Apa care pătrunde în zonele atacate provoacă adesea putrezirea tulpinii din cauza diferitelor specii de ciuperci patogene.

Avertizare şi combatere

Avertizarea se face ţinând cont de prezenţa adulţilor, înainte de depunerea în masă a ouălelor, primavara timpuriu, înainte ca tulpina să atingă 10% din înalţimea finală.

După pătrunderea larvelor în tulpina tratamentul devine ineficient. Se recomandă aplicarea unui singur tratament pe timp liniştit, fără vânt.

INSECTICIDE RECOMANDATE

  • MAVRIK 2 F SC (s.a. tau-fluvalinat-240g/l)      – 0,2 litri/ha sau
  • LAMDEX 5 EC (s.a. lambda-cihalotrin-50/l)        – 0,150 litri/ha – 0,2 l/ha sau
  • FASTER GOLD 50 EC (a doua denumire comerciala)
  • PYRINEX 25 CS ME (s.a.clorpirifos-250g/l)        – 1,750 litri/ha sau
  • KOHINOR 200 SL (s.a.imidacloprid-200g/l)     – 0,275 litri/ha sau
  • MOSPILAN 20 SG (s.a. acetamiprid 20%)           – 0,2 kg /ha sau
  • DECIS EXPERT 100EC (s.a. deltametrin 100g/l) – 75 ml/ha sau
  • FORZA (s.a. lambda-cihalotrin 25g/kg)                 -0,3 kg/ha

     ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Pentru a evita apariţia fenomenului de rezistenţă a agenţilor patogeni se vor folosi produse de protecţia plantelor din grupe chimice diferite. Tratamentele fitosanitare preventive sau de combatere se vor executa la timpul optim, în funcţie de presiunea bolii, respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate în instrucţiunile de folosire. Se vor utiliza numai produse de protecţia plantelor care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
Se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii, de pază şi securitate împotriva incendiilor, de protecţie a mediului, PROTECŢIE A ALBINELOR (Conf.Leg.3873/2013 şi a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Recomandăm accesarea site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html
Toţi utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a P.P.P.

Buletin de avertizare fitosanitară la tomate, ardei, vinete în spaţii protejate – BA 4

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 4 din 13 martie 2018

TRATAMENTE FITOSANITARE LA TOMATE, ARDEI, VINETE ÎN SPAŢII PROTEJATE

Tomate

Fungicide Folosite
Putregaiul rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor (Phytophthora parasitica) Proplant 72,2 SL-0,15-0,25%(3-5 l/mp) sau Folpan 80 WDG-0,15%
Fuzarioza sau Ofilirea (Fusarium oxysporium), Verticiloza (Verticillium dahliae) Topsin 500 SC-0,07-0,14%
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), Alternarioza (Alternaria porii), Pătarea albă (Septoria lycopersici), Polyram DF-0,2% sau
Bravo 500 SC 1,5-2,0 l/Ha sau
Dithane M 45-0,2% sau
Ortiva Opti -2.0-2.5l/ha sau
Antracol 70 WG 0,2%
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) Bravo 500 SC-0,2% sau
Signum-0,15%
Mana (Phytophthora infestans) Cabrio Top-0,15-0,2% sau
Merpan 80 WDG-0,15% sau
Vondozeb-0,2% sau
Melody Compact 49 WG-0,2%

Ardei

Fungicide Folosite
Făinarea (Leveillula taurica) Ortiva Opti -2,0-2,5 l/ha sau
Topas 100 EC-0,04%
Fuzarioza (Fusarium oxysporium f.sp.vasinfectum)
Verticiloza (Verticillium dahliae)
Putregaiul cenuşiu (Botritys cinerea)
Topsin 70 WDG-0,05-0,1%.sau
Ortiva Top-1,0 l/Ha sau
Topsin M 70-0,05-0,1%

Vinete

Fungicide Folosite
Ofilirea vasculară (Fusarium oxysporium f.sp.melongenae)
Verticiloza (Verticilium dahliae)
Topsin 70 WDG-0,05-0,1%. sau
Topsin M 70-0,05-0,1%

DAUNĂTORI LA CULTURA DE TOMATE, ARDEI, VINETE ÎN SPAŢII PROTEJATE

Dăunători Substanţe Folosite
Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum)- Juvinal 10 EC-0,05%(s.a. piriproxifen 100 g/l) sau Actara 25 WG 0,01%(s.a. tiametoxam 25%) sau Nuprid 200 SC-0,075%(s.a. imidacloprid 200 g/l)
Păduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) Fastac 10 EC-0,02%(s.a. alfa cipermetrin 100 g/l)
Musca minieră (Liriomyza spp.) Actara 25 WG-0,02%(s.a.tiametoxam 25%) sau Affirm 1,5 kg/ha (emamectin benzoat 9,5 kg/ha)
Tripşi (Thrips spp.) Kohinor 200 SL -0,75% sau Mavrik 2 F– 0.05%
Păianjenul roşu (Tetranychus urticae.) Nissorun 10 WP-0,04%(s.a.hexthiazol-10%) sau Apollo 50 SC-0,04%(s.a.clofentezin 500 g/l)
Păianjenul lat (Polyphagotarsonemus latus) Vertimec 1,8 EC-0,1%(s.a. abamectin 18 g/l)

Numărul de tratamente vor fi efectuate în funcţie de gradul şi intensitatea atacului.Cantitatea de soluţie la hectar este de 600-3000 litri în funcţie de faza de dezvoltare a plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

După plantare se vor efectua tratamente fitosanitare cu fungicide şi insecticide complexe(cu acţiune de contact şi sistemică) pentru a asigura o bună protecţie a culturilor. Pentru a evita apariţia fenomenului de rezistenţă a agenţilor patogeni se vor folosi produse de protecţia plantelor din grupe chimice diferite.

Tratamentele fitosanitare preventive sau de combatere se vor executa la timpul optim, în funcţie de presiunea bolii, respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate în instrucţiunile de folosire. Se vor utiliza numai produse de protecţia plantelor care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.

Se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii, de pază şi securitate împotriva incendiilor, de protecţie a mediului, PROTECŢIE A ALBINELOR (Conf.Leg.3873/2013şi a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Recomandăm accesarea site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html
Toţi utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a P.P.P.

Buletin de avertizare fitosanitară – recomandări privind tratamentele chimice la cultura de castraveți în sere și solarii – BA 3

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3 din 13 martie 2018

Se aplică tratamente cu produse de protecţia plantelor, preventiv, pentru combaterea următorilor agenţi de dăunare.

Dăunători Fungicide Folosite
Mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis),
Alternarioza (Alternaria cucumerina),
Pătarea brună a frunzelor (Cladosporium cucumerinum),
Pătarea brună a frunzelor (Cladosporium cucumerinum)
DITHANE M 45-0,2% sau
BRAVO 500 SC-0,15-0,2% sau
ALCUPRAL 50 PU-0,5% sau
FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%
Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans) DITHANE M 45-0,2% sau
BOUILLE BORDELAISE WDG -0,75% sau
ALCUPRAL 50 PU -0,5%
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) SULPHUR 80 WVG -0,3% sau
ORIUS 25 EW -0,05% sau
BUMPER 250 EC-0,015%
Fuzarioza, Ofilirea castraveţilor
(Fusarium oxysporum f. sp.cucumerinum)
TOPSIN 500 SC-0,07-0,14% (1 l soluţie/plantă)

Pentru prevenirea producerii infecţiilor în timpul perioadei de vegetaţie sunt necesare tratamente la sol,în jurul bazei tulpinii, cu unul din fungicidele menţionate mai sus.

Dăunători Insecticide Folosite
Păduchele verde al castraveţilor (Cerosipha gossypii)
Tripsul alb de seră (Thrips tabaci)
Tripsul californian (Frankliniella occidentalis)
Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum)
MOSPILAN 20 SG-0,04% sau
ACTARA 25 WG-0,02%
Păianjenul roşu comun (Tetranycus urticae) NISSORUN 10 WP-0,04% sau
ORTUS 5 SC-0,1%

Tratamentele împotriva dăunătorilor se vor efectua la semnalarea atacului, numărul de tratamente fiind în funcţie de gradul şi intensitatea atacului.
RECOMANDĂRI
Tratamentele fitosanitare se vor efectua la timpul optim respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate.Se va respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitatea muncii, de Protecţie a albinelor, animalelor, peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice.

Buletin de avertizare fitosanitară – repaus vegetativ pomicultură – BA 2

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 2 din 8 martie 2018

În perioada repausului vegetativ,când condiţiile meteorologice sunt prielnice, se recomandă executarea tratamentelor fitosanitare la plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti, pepeniere pomicole şi dendrologice pentru reducerea rezervei biologice de ciuperci şi bacterii fitopatogene(focul bacterian al rozaceelor, monilioze, rapăn, făinare), a formelor hibernante ale Paduchelui de San Jose,Păduchele lănos, omizi defoliatoare, insecte miniatoare, Acarieni(ouă de iarnă), Afide(ouă de iarnă), Psylide etc.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ sunt foarte importante deoarece pot duce la reducerea considerabilă a numărului de tratamente ulterioare şi asigură un start corect în faza de vegetaţie.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ se execută după îndepărtarea cuiburilor de omizi, a fructelor mumificate, prin îmbăierea completă a coroanei şi a trunchiurilor pomilor, în zile însorite când temperatura este peste 5°C cu tendinţa de creştere, fără vânt.

Se va avea în vedere la aplicarea tratamentelor ca pomii sa fie uscaţi,să nu fie acoperiţi cu zăpadă sau chiciură. Un rol important îl au şi măsurile de igienă culturală: tăierea şi arderea lăstarilor atacaţi de făinare, foc bacterian, boli de scoarţă şi lemn(Phomopsis, Necrtia,etc.), strângerea şi distrugerea fructelor mumificate, a frunzelor şi încorporarea lor în sol.

Pentru combaterea rezervei de boli se foloseste unul din PPP pe bază de cupru:

1. FUNGURAN OH 50 WP – 0,2-0,3% (s.a.-cupru sub formă de hidroxid de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr, păr
2. CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% (s.a.-cupru metalic 190 g/l)-are acţiune fungicidă şi bactericidă,preventivă de contact distrugând sistemul enzimatic al patogenilor. Combate:
– focul bacterian şi rapăn la măr;
– monilioze la prun, cais, piersic, cireş, vişin.
3. CHAMP 77 WG – 0,2% (cupru din hidroxid de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian şi rapăn la măr;
4. BOUILLE BORDELAISE WDG – 0,5% (s.a.-cupru sub formă de sulfat de cupru neutralizat-20%). Combate:
– pătarea frunzelor,ciuruirea frunzelor,monilioza fructelor la cireş şi vişin;
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr;
– băşicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor monilioza fructelor la piersic;
– pătarea roşie, ciuruirea frunzelor, monilioza fructelor la prun.
5. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% (s.a.-cupru sub formă de oxiclorură de cupru-50%). Combate:
– foc bacterian la măr, păr, gutui;
– rapăn la măr,păr;
– monilioza,pătarea roşie a frunzelor,ciuruirea frunzelor la prun;
– antracnoza frunzelor la cireş si vişin.

Pentru combaterea rezervei de dăunători se foloseşte unul din PPP:

1. CONFIDOR OIL SC 004 – 1,5% (s.a.-imidacloprid-4 g/l) – are acţiune sistemică de lungă durată de peste 30 zile
având şi acţiune fizică complimentară de asfixiere datorită uleiului.Nu se amestecă cu zeamă bordeleză,
polisulfuri sau produse pe bază de sulf.

2. NUPRID OIL 004 CE – 1,5% (s.a.-imidacloprid-4 g/l)
Cantitatea de soluţie la hetar este de 1000-1500 litri şi de 3-5 litri soluţie pentru pomii izolaţi.
Fungicidele pe bază de cupru nu se vor amesteca cu insecticidele pe bază de ulei.Intervalul de timp între
fungicidele pe bază de cupru şi insecticidele cu ulei horticol trebuie să fie de 2-3 săptămâni.

De regulă se face un singur tratament cu insecticid cu ulei horticol care se aplică la sfârşitul repaosului
vegetativ asigurându-se şi combaterea altor dăunători care pot aparea în această perioadă.

După plecarea în vegetaţie se va alege un plan de tratament fitosanitar în funcţie de speciile pomicole.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa numai în perioada repausului vegetativ până la pornirea în vegetaţie, respectându-se perioada optimă.La prepararea soluţiei se vor respecta dozele sau concentraţiile recomandate în instrucţiunile de folosire.
Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar,pe cele de securitatea muncii, securitate a incendiilor,de protecţie a mediului,de protecţie a ALBINELOR (Conf.Leg.383/2013).

Buletin de avertizare fitosanitară – tratamente fitosanitare în răsadniţe – BA 1

Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1 din 9 ianuarie 2018

În această perioadă se pregătesc răsadniţele pentru obţinerea răsadurilor. Se au în vedere următoarele lucrări:

1. Se dezinfectează pământul cu unul dintre următoarele produse
a) – Zeamă bordeleză tip MIF, 0,5% cu 5 – 7 zile înainte de semănat cu respectarea timpului de pauză de 14 zile până la semănat,
Captadin 50 PU 200g/mp prin prăfuire
Previcur Energy 0,1% folosind 3, 0 l solutie la mp.,
Topsin M 70 – 0,1% folosind 300 – 400 l solutie la mp
b) dezinfectarea termică prin aplicarea unui jet de aburi timp de o oră la 95 – 100°C la adâncimea de 30 – 35 cm, solul poate fi folosit fără a parcurge o perioadă de repaus.

2. Înainte de semănat cu 2 – 3 zile se tratează chimic seminţele prin prăfuire sau umectare folosind unul din produsele:
Captadin 50 PU – 0,25% în doză de 4g/kg sămânţă
Dithane M 45 în doză de 2 g/kg samantă;
Previcur Energy în doză de 2 ml/kg samantă

3. După semănat se stropeşte patul germinativ la suprafaţă cu 10 – 15 litri de soluţie/100 mp de semănătură cu Previcur Energy 0, 15%+ unul din produsele:
Topsin 500 SC 0,15% sau
Merpan 0,2% sau
Captadin 50 PU 0,2%.

4. După răsărire sau repicare se vor trata plantele săptămânal cu unul din produsele:
Topsin 500 SC 0,15% sau
Captadin 50 PU 0,2% sau
Folpan 80 WDG 0,15% (4 – 5 litri solţtie/mp) sau
Previcur Energy 0,1% (3, 0 litri soluţie/mp) sau
Merpan 80 WDG 0,15% (4 – 5 litri soluţie/mp) sau
Alcupral 50 PU 0,5% (s.a. – Cu sub forma de oxiclorura de cupru – 50%) sau
– Bouille Bordelaise WDG 0, 75% (Cu sub forma desulfat de cupru neutralizat – 20%) sau
Champ 77 WG 0,3% (s.a. – Cu sub forma de hidroxid de cupru – 50%).

Produsele de protecţie se vor alterna pentru a nu se crea rezistenţa agenţilor patogeni. Substanţele fitosanitare pe bază de cupru sunt preventive. Cele mai bune rezultate se vor obţine dacă se vor amesteca un produs cu acţiune preventivă cu un produs cu acţiune curativă (la doză de jumatate pentru fiecare produs de contact: Captadin 50 PU, Dithane M 45, Merpan 80 WDG etc.), cu condiţia sa fie compatibile.

La apariţia focarelor de boală, plantele bolnave se smulg, se distrug şi se intervine imediat cu tratament chimic.
Infecţiile la apariţia lor produc distrugeri masive în doar cateva zile şi atacă mai ales răsadurile semănate sub forma de covor.Infecţiile sunt provocate de micozele de sol: Pythum spp., Phytophthora parasitica, Rhizoctonia spp., Fusarium spp. care în condiţii prielnice sunt active o perioadă lungă de timp.

Infecţiile de tip Alternaria, atacă suprafaţa seminţelor şi dăunează în interior dar se regăsesc şi în resturile plantelor de la suprafaţa.În condiţii favorabile, micozele pătrund prin ţesuturi sau prin rănile de la suprafaţa plantei şi ajung în toate organele plantei.

5. Pentru a preveni alungirea rasadurilor se va aerisi periodic răsadnita, se va evita excesul de umiditate şi se va trata plantele începand cu apariţia celei de a treia perechi de frunze adevarate cu produse pe bază de cupru

6. Combaterea dăunatorilor de regula se face la semnalarea atacului. Combaterea dăunatorilor din patul germinativ (viermi sîrmă, nematozi) se face cu Nematorin 10 G – 1, 5 g/mp, cu încorporare la 8 – 10 cm.

Se poate folosi produsul Raisan 51 – 70 ml/mp (s.a. – metan sodiu – 510 g/l), fumigant de sol cu acţiune fungicidă, insecticidă, nematocidă .

Combaterea coropişnetelor se face folosind unul din produsele:
Mesurol 2 RB – 0,5 g/mp (s.a. – metiocarb – 2%) – se aplica pe sol cu usoară încorporare, combate şi melcii fară
cochilie şi limaxul cenuşiu aplicandu – se 0, 5 g/mp pe sol, fară încorporare.
Corocid Forte – 0,5 – 1 g/mp.

Combaterea acarienilor se face cu unul din produsele:
Nissorun 10 WP – 0,04% (s.a. – hexithiazox – 10%)
Vertimec 1,8% EC – 0, 1% (s.a. – abamectin – 18 g/l)

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea soluţiei se vor respecta dozele sau concentraţiile recomandate în instrucţiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor cu p.p.p se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii, de protecţie a mediului, de PROTECŢIE A ALBINELOR (Conf. Leg. 383/2013), animalelor, peştilor şi altor vieţuitoare acvatice.

In atentia producatorilor agricoli!
Fiecare producator agricol trebuie să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelore cu produse de protecţie a plantelor .