Buletin informativ ANFDF din 4 Aprilie 2018

MĂR

Gărgăriţa florilor de măr (Anthonomus pomorum); Făinarea (Podosphaera leucotricha) precum și pentru combaterea formelor hibernante de acarieni, păduchi ţestoşi, afide, defoliatoari, monilioze, etc., utilizând la alegere una din următoarele combinații:

1. POLECI 0,03% + SULFOMAT 80 PU 0,3% sau POSTALON 90 SC 0,8-1,0 l/ha sau SAULPHUR 80 WG 0,3%;
2. CALYPSO 480 SC 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL 0,3% sau COSAVET 80 DF 0,3% .

Tratamentul se va efectua când 10-15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (au bracteele distanţate şi se vede uşor vârful mugurelui verde-argintiu), fenoază ce corespunde biologic cu maturarea gărgăritelor si pregătirea pentru depunerea ouălor în bobocii florali, şi se va încheia în 5-6 zile.

PĂR ŞI GUTUI

Se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea si combaterea focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora), rapanul parului (Venturia pirina), precum si a atacului de gargarita mugurilor de par (Anthonomus piri), a larvelor hibernante ale paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), purici meliferi (Psylla pyricola), etc., utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + ALCUPRAL 50 PU 0,3% sau CHAMP 77 WG/COOPERMAX 0,2%;
2. POLECI 0,03% + TRIUMF 40 WG 0,25% sau COPAC 0,3%.

Primul tratament se va efectua cand 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti si se va incheia in 5-6
zile;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de inaltare a inflorescentei pana la aparitia primelor
flori;

PRUN, CIREŞ, VIŞIN

În perioada imediat următoare se vor efectua 2 tratamente pentru combaterea bolilor foliare, bolilor de scoarta precum şi a larvelor hibernante numite ,,forme de rezistenţă” a acarienilor, păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) şi altor insecte de dăunare specifice acestor specii pomicole, utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri după caz:

1. ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau FUNGURAN OH 300 SC 0,065% + MOSPILAN 20 SG 0,03% sau NOVADIM PROGRESS 0,1%;
2. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL 0,35% sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% sau ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP MIF 0,5%+ CALYPSO 480 SC 0,02%

Primul tratament se va efectua cand 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti si se va incheia in 5-6
zile;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de buton alb pana la deschiderea primelor flori;

PIERSIC ȘI CAIS

Monilioza (Monilinia spp.), deformarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans),larve hibernante de acarieni si afide, larvele hibernante ale paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), pentru combatere acestora se vor efectua 2 tratamente fitosanitare, utilizând una din următoarele combinații de produse de protecția plantelor:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) sau CUPROXAT FLOWABLE 0,35% ( 0,35 l/ha)+ NOVADIM PROGRESS 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02%;
2. SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02% ;

Primul tratament se va efectua la începutul dezmuguririi mugurilor florali;
Al doilea tratament se va efectua la faza fenologica de buton roz pana la infoierea corolei.