Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3 din 13 martie 2018

Se aplică tratamente cu produse de protecţia plantelor, preventiv, pentru combaterea următorilor agenţi de dăunare.

Dăunători Fungicide Folosite
Mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis),
Alternarioza (Alternaria cucumerina),
Pătarea brună a frunzelor (Cladosporium cucumerinum),
Pătarea brună a frunzelor (Cladosporium cucumerinum)
DITHANE M 45-0,2% sau
BRAVO 500 SC-0,15-0,2% sau
ALCUPRAL 50 PU-0,5% sau
FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%
Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans) DITHANE M 45-0,2% sau
BOUILLE BORDELAISE WDG -0,75% sau
ALCUPRAL 50 PU -0,5%
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) SULPHUR 80 WVG -0,3% sau
ORIUS 25 EW -0,05% sau
BUMPER 250 EC-0,015%
Fuzarioza, Ofilirea castraveţilor
(Fusarium oxysporum f. sp.cucumerinum)
TOPSIN 500 SC-0,07-0,14% (1 l soluţie/plantă)

Pentru prevenirea producerii infecţiilor în timpul perioadei de vegetaţie sunt necesare tratamente la sol,în jurul bazei tulpinii, cu unul din fungicidele menţionate mai sus.

Dăunători Insecticide Folosite
Păduchele verde al castraveţilor (Cerosipha gossypii)
Tripsul alb de seră (Thrips tabaci)
Tripsul californian (Frankliniella occidentalis)
Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum)
MOSPILAN 20 SG-0,04% sau
ACTARA 25 WG-0,02%
Păianjenul roşu comun (Tetranycus urticae) NISSORUN 10 WP-0,04% sau
ORTUS 5 SC-0,1%

Tratamentele împotriva dăunătorilor se vor efectua la semnalarea atacului, numărul de tratamente fiind în funcţie de gradul şi intensitatea atacului.
RECOMANDĂRI
Tratamentele fitosanitare se vor efectua la timpul optim respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate.Se va respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitatea muncii, de Protecţie a albinelor, animalelor, peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice.