Buletin de avertizare fitosanitară nr. 4 din 13 martie 2018

TRATAMENTE FITOSANITARE LA TOMATE, ARDEI, VINETE ÎN SPAŢII PROTEJATE

Tomate

Fungicide Folosite
Putregaiul rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor (Phytophthora parasitica) Proplant 72,2 SL-0,15-0,25%(3-5 l/mp) sau Folpan 80 WDG-0,15%
Fuzarioza sau Ofilirea (Fusarium oxysporium), Verticiloza (Verticillium dahliae) Topsin 500 SC-0,07-0,14%
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), Alternarioza (Alternaria porii), Pătarea albă (Septoria lycopersici), Polyram DF-0,2% sau
Bravo 500 SC 1,5-2,0 l/Ha sau
Dithane M 45-0,2% sau
Ortiva Opti -2.0-2.5l/ha sau
Antracol 70 WG 0,2%
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) Bravo 500 SC-0,2% sau
Signum-0,15%
Mana (Phytophthora infestans) Cabrio Top-0,15-0,2% sau
Merpan 80 WDG-0,15% sau
Vondozeb-0,2% sau
Melody Compact 49 WG-0,2%

Ardei

Fungicide Folosite
Făinarea (Leveillula taurica) Ortiva Opti -2,0-2,5 l/ha sau
Topas 100 EC-0,04%
Fuzarioza (Fusarium oxysporium f.sp.vasinfectum)
Verticiloza (Verticillium dahliae)
Putregaiul cenuşiu (Botritys cinerea)
Topsin 70 WDG-0,05-0,1%.sau
Ortiva Top-1,0 l/Ha sau
Topsin M 70-0,05-0,1%

Vinete

Fungicide Folosite
Ofilirea vasculară (Fusarium oxysporium f.sp.melongenae)
Verticiloza (Verticilium dahliae)
Topsin 70 WDG-0,05-0,1%. sau
Topsin M 70-0,05-0,1%

DAUNĂTORI LA CULTURA DE TOMATE, ARDEI, VINETE ÎN SPAŢII PROTEJATE

Dăunători Substanţe Folosite
Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum)- Juvinal 10 EC-0,05%(s.a. piriproxifen 100 g/l) sau Actara 25 WG 0,01%(s.a. tiametoxam 25%) sau Nuprid 200 SC-0,075%(s.a. imidacloprid 200 g/l)
Păduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) Fastac 10 EC-0,02%(s.a. alfa cipermetrin 100 g/l)
Musca minieră (Liriomyza spp.) Actara 25 WG-0,02%(s.a.tiametoxam 25%) sau Affirm 1,5 kg/ha (emamectin benzoat 9,5 kg/ha)
Tripşi (Thrips spp.) Kohinor 200 SL -0,75% sau Mavrik 2 F– 0.05%
Păianjenul roşu (Tetranychus urticae.) Nissorun 10 WP-0,04%(s.a.hexthiazol-10%) sau Apollo 50 SC-0,04%(s.a.clofentezin 500 g/l)
Păianjenul lat (Polyphagotarsonemus latus) Vertimec 1,8 EC-0,1%(s.a. abamectin 18 g/l)

Numărul de tratamente vor fi efectuate în funcţie de gradul şi intensitatea atacului.Cantitatea de soluţie la hectar este de 600-3000 litri în funcţie de faza de dezvoltare a plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

După plantare se vor efectua tratamente fitosanitare cu fungicide şi insecticide complexe(cu acţiune de contact şi sistemică) pentru a asigura o bună protecţie a culturilor. Pentru a evita apariţia fenomenului de rezistenţă a agenţilor patogeni se vor folosi produse de protecţia plantelor din grupe chimice diferite.

Tratamentele fitosanitare preventive sau de combatere se vor executa la timpul optim, în funcţie de presiunea bolii, respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate în instrucţiunile de folosire. Se vor utiliza numai produse de protecţia plantelor care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.

Se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii, de pază şi securitate împotriva incendiilor, de protecţie a mediului, PROTECŢIE A ALBINELOR (Conf.Leg.3873/2013şi a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Recomandăm accesarea site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html
Toţi utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a P.P.P.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *