Buletin de avertizare fitosanitară nr. 5 din 16 martie 2018

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceuthorinchus napi)

Gărgăriţa neagră a tulpinilor (Ceuthorrinchus picitarsis)

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă iernează în stadiul de adult în stratul superficial al solului.

Apariţia adulţilor este timpurie, în funcţie de vreme şi zonă, uneori începând de la sfărşitul lunii februarie, dar cel mai frecvent din luna martie.Zborul adulţilor este semnalat încă de la temperaturi de 9-10 grade Celsius. Depunerea pontei are loc destul de rapid, în zilele şi orele însorite, cu temperaturi de peste 12-14 grade Celsius, însă pot exista lungi perioade de inactivitate, determinate de scăderea temperaturilor sau de îngheţul târziu de primăvară, în care insectele stau ascunse sub resturi vegetale sau bulgări de pământ. Din aceste considerente, avertizarea tratamentelor este foarte dificil de stabilit.Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă produce pagube atât ca adult prin roaderea frunzelor şi vârfului tulpinii, dar mai important este atacul larvelor care sapă galerii descendente sau ascendente în măduva tulpinii, determinând deformarea şi răsucirea longitudinală a acestora, apariţia mai multor tulpini secundare slabe, cu înflorire întârziată. Apa care pătrunde în zonele atacate provoacă adesea putrezirea tulpinii din cauza diferitelor specii de ciuperci patogene.

Avertizare şi combatere

Avertizarea se face ţinând cont de prezenţa adulţilor, înainte de depunerea în masă a ouălelor, primavara timpuriu, înainte ca tulpina să atingă 10% din înalţimea finală.

După pătrunderea larvelor în tulpina tratamentul devine ineficient. Se recomandă aplicarea unui singur tratament pe timp liniştit, fără vânt.

INSECTICIDE RECOMANDATE

  • MAVRIK 2 F SC (s.a. tau-fluvalinat-240g/l)      – 0,2 litri/ha sau
  • LAMDEX 5 EC (s.a. lambda-cihalotrin-50/l)        – 0,150 litri/ha – 0,2 l/ha sau
  • FASTER GOLD 50 EC (a doua denumire comerciala)
  • PYRINEX 25 CS ME (s.a.clorpirifos-250g/l)        – 1,750 litri/ha sau
  • KOHINOR 200 SL (s.a.imidacloprid-200g/l)     – 0,275 litri/ha sau
  • MOSPILAN 20 SG (s.a. acetamiprid 20%)           – 0,2 kg /ha sau
  • DECIS EXPERT 100EC (s.a. deltametrin 100g/l) – 75 ml/ha sau
  • FORZA (s.a. lambda-cihalotrin 25g/kg)                 -0,3 kg/ha

     ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Pentru a evita apariţia fenomenului de rezistenţă a agenţilor patogeni se vor folosi produse de protecţia plantelor din grupe chimice diferite. Tratamentele fitosanitare preventive sau de combatere se vor executa la timpul optim, în funcţie de presiunea bolii, respectându-se concentraţiile sau dozele recomandate în instrucţiunile de folosire. Se vor utiliza numai produse de protecţia plantelor care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
Se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii, de pază şi securitate împotriva incendiilor, de protecţie a mediului, PROTECŢIE A ALBINELOR (Conf.Leg.3873/2013 şi a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Recomandăm accesarea site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html
Toţi utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a P.P.P.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *